Nội quy Gò Vấp Confessions

Bạn là học sinh Trường THPT Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh?

I - CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Do hiện nay có khá nhiều confessions nên bọn mình sẽ KHÔNG ĐĂNG NHỮNG CONFESSIONS có nội dung như sau :

  1. Nội dung gây mất đoàn kết nội bộ
  2. Nội dung văng tục
  3. Nội dung quá ngắn và không có ý nghĩa và không phải là một confession
  4. Nội dung dùng teencode quá nhiều
  5. GÕ TIẾNG VIỆT KHÔNG DẤU
  6. Nội dung xúc phạm

Vì vậy nên bài nào vi phạm các điều trên sẽ không được đăng lên page.

II - TRÁCH NHIỆM CỦA FANPAGE