govapcfs.com THPT Gò Vấp Confession

Gửi confession đến THPT Gò Vấp

♥ Bạn có điều muốn thổ lộ?? bạn muốn tâm sự ???

♥ Hãy tâm sự với các GV-ers những cảm xúc của mình

♥ Nào, bắt đầu chia sẻ thôi!!!

* Không ai có thể biết bạn là ai ( You Are Invisible )